ADiTV JOGJA

Uncategorized

Produksi Jagung Melimpah

Upaya Pencapaian Swasembada Jagung Ing Taun Kalih Ewu Pitulas Menika, Kabupaten Bantul Pitados Saged Kawujud. Amargi Saking Nambah Wiyaripun Lahan Jagung, Ingkang Sak Menika Ngantos Langkung Saking Sekawan Ewu Hektar, Saha Kanthi Ngginakaken Sistem Tanem Jajar Legowo, Saged Ngasilaken Asil Panen, Kathahipun Sanga Koma Gangsal Ton Saben Hektaripun. Asil Menika, Minggah Sanget Tinimbang Taun-Taun Sak Derengipun, Ingkang Saged Ngasilaken Kinten-Kinten Jagung Pipil Kering, Kathahipun Sekawan Koma Gangsal Ton Saben Hektaripun.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Most Popular

To Top