ADiTV JOGJA

Uncategorized

Mengeti Wulan Sapar Kanthi Festival Sewu Dulur

Maneka Cara Saged Dipun-Tumindakaken Kangge Mengeti Saparan Utawi Wulan Sapar, Salah Satunggaling Dening Warga Pendoworejo Girimulyo, Kuloprogo, Ngayogyakarta. Para Warga Mengeti Saparan Kanthi Ngawontenaken Festival Kembul Sewu Dulur Ing Bendung Kayangan. Wonten Tradisi Menika, Warga Ngguyang Utawi Njamas Jaran Kepang, Saha Ngawontenaken Tradisi Dhahar Sesarengan Ing Tengah Lepen.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top