ADiTV JOGJA

Uncategorized

Maneka Kerajinan Unik Saking Plastik Bekas

Ngendikanipun sinten botol bekas saking plastik,namung saged dipun-urai kanthi wekdal puluhan taun. Satunggaling warga ing kabupaten magelang jawa tengah, saged ndamel limbah botol plastik bekas dados berkah, kanthi maneka kreasi kerajinan. Ugi minangka wujud kampanye munpangataken daur ulang. Asil karyanipun dipun-sade kanthi regi mirah, wiwit puluhan ewu ngantos atusan ewu kemawon.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top