ADiTV JOGJA

Uncategorized

Lomba Dolanan Tradisional

Mengeti Dinten Korpri Saben Tanggal Sangalikur November Benjing, Pamarentah Kitha Ngayogyakarta, Ngawontenaken Lomba Dolanan Tradisional Kangge Para Pegawenipun. Senadyan Dolanan Tradisionalipun Namung Prasaja, Nanging Kanthi Adicara Menika, Saged Langkung Ngraketaken Antawisipun Pegawe Pamarentah Kitha Ngayogyakarta.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top